NYHETER PDF Skriv ut E-post

FALSTAD KUNST 2010

Falstad Kunst 2010 er nå avsluttet. I år presenterte vi to film-/videoverk laget spesielt for Falstad: "Fresh Cherries" av Anna Baumgart (Polen) og "Second Journey" av Darko Stojkov (Serbia). Mer informasjon om disse arbeidene finnes under "Prosjekter 2010" i menyen til venstre.

Årets Falstad Kunst seminar ble avholdt torsdag 9. september. Mer informasjon under Seminar 2010 i menyen.

Informasjon om Falstad Kunst 2009 (utstilling og seminar) finnes i menyen til venstre.

Falstad Kunst er et kunstprosjekt som blir arrangert ved Falstadsenteret i Nord-Trøndelag i 2009 og 2010. Prosjektet er initiert av KORO (Kunst i offentlige rom) og er støttet av Norsk Kulturråd, Fritt Ord, Nord-Trøndelag fylkeskommune, Levanger kommune og Falstadsenteret.

Falstadsenteret er idag et nasjonalt studiesenter for krigens fangehistorie, erindringskultur og menneskerettigheter. Stedet fungerte som en del av det tyske fangeleirsystemet under 2. verdenskrig. Mer informasjon: www.falstadsenteret.no

Vi tar gjerne imot kommentarer, spørsmål og andre henvendelser om prosjektet eller dette nettstedet. Vi er også takknemlige for tips om bøker, nettsteder, kunstprosjekter o.l som kan være relevante for Falstad Kunst.  Henvendelser kan rettes til prosjektleder Per Formo, epost: performo(at)loqal.no eller telefon: 91 19 27 38

Kort presentasjon av prosjektet

Falstad Kunst er et kunstprosjekt som vil bli arrangert ved Falstadsenteret (som ligger ca 30 km sør for Levanger i Nord-Trøndelag) i 2009 og 2010.

Falstadsenteret holder til i en bygning som har følgende historie:

1921–41: ”Falstad Oppdragelsesanstal t”, et skolehjem for ’vanartede guttebørn’

1941-45: ”Strafgefangenenlager Falstad” drevet av det tyske Gestapo

1945-49: ”Inherad tvangarbeidsleir”, straffeleir for landssvikerdømte

1951-92: spesialskole for ’evneveike’

Falstadsenteret er en statlig støttet stiftelse som har som sitt hovedformål å forske på og formidle kunnskap om krigens fangehistorie, erindringskultur og menneskerettigheter. Senteret ble åpnet i oktober 2006 av utenriksminister Jonas Gahr Støre. Se: www.falstadsenteret.no

Prosjektet Falstad Kunst vil invitere kunstnere til å komme med konkrete forslag til hvordan samtidskunsten kan forholde seg til stedet og den tematikken senteret forvalter på en måte som utvider og styrker senterets formidlingsarbeid gjennom å aktualisere tematikken og gjøre den nærværende – spesielt for den store gruppen ungdom som besøker senteret hvert år. Vi ønsker å legge vekt på idéer som kan aktualisere forholdet mellom historie og nåtid, og på begreper som tid, stedets kompleksitet, refleksjon og det sansbare.

Gjennomføringen vil skje på følgende måte:

1: åpen innsendelse av interessemelding (tekst, cv, fotodokumentasjon), åpent også for tverrfaglige grupper

2: 6-8 kunstnere/grupper velges ut, samling på Falstad med befaring/orientering

3: idékonkurranse, tidsfrist ca. 3 måneder

t;p style="margin-bottom: 0in">4: juryering, 2 prosjekter velges ut til viderebearbeiding/utførelse

 

5: samling på Falstad, diskusjon omkring videreutvikling av prosjektidé

6: innlevering av ferdig konkretisert prosjektforslag

7: realisering, presentasjo n, formidling

8: alle prosjektforslag presenteres på Falstad Kunst seminar i september 2009, utførende kunstnere presenterer egne prosjekter

Dette vil bli gjennomført i 2008-09 for kunstnere bosatt i Norge, og i en modifisert form (uten konkurranse) 2009-10 for kunstnere bosatt i to av de land som hadde flest fanger i Strafgefangenenlager Falstad under krigen: Polen og Serbia.

Prosjektene vil bli presentert i begynnelsen av juni i henholdsvis 2009 og 2010, og vil hvert år bli fulgt opp av et åpent seminar i september. Alle prosjektforslag, presentasjoner av de realiserte prosjektene og tekster/innlegg fra seminarene vil bli publisert på www.falstadkunst.no etterhvert.

Falstad Kunst er initiert av KORO (Kunst i offentlige rom) og er støttet av Falstadsenteret, Norsk Kulturråd, Nord-Trøndelag fylkeskommune og Levanger kommune.

Prosjektet drives av en prosjektgruppe bestående av Tone Jørstad (direktør, Falstadsenteret), Ingeborg Hjorth (konservator, Falstadsenteret), Anne Helga Henning (billedkunstner, konsulent for KORO) og Per Formo (billedkunstner, prosjektleder/konsulent for KORO). I tillegg er det opprettet en ressursgruppe bestående av fagpersoner fra ulike institusjoner og yrkesgrupper.

For mer informasjon, se Om prosjektet, under Info Falstad Kunst i menyen til venstre.